Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6,00 do 16,00

O nás

Personál:

Ředitelka MŠ: Ludmila Hricková
 

Pověřenec GDPR: Ing. Jiří Tyšer, jako podřízený paní ředitelky pro zabezpečení ochrany osobních údajů ve školce .
S účinností od 1.5.2018 je součástí týmu mateřské školy i externě najatý pověřenec GDPR - Ing. Jiří Tyšer, bývalý dlouholetý ředitel ZŠ a MŠ Litvínov a zkušený lektor funkčního studia ředitelů v oblasti školské legislativy a Zákoníku práce.  IČO: 86684212

Učitelky MŠ: Špalková Dagmar, Mgr. Lukešová Alena,- MD, Jirsová Tereza,    Dudová Jana
Vedoucí stravování: Škrabalová Petra
Kuchařka: Vodičková Blanka   
Školnice: Hrdličková Marie 
Školní asistent:  Babejová Petra             


MŠ Krteček se nachází v Teplicích, v městské části Prosetice, nedaleko lesa s Písečným vrchem a horou Doubravka. Poloha umožňuje využití přírodního terénu pro děti k vycházkám, k poznávání regionálních kulturních i turistických památek a jiných zvláštností. Navštěvuje ji celkem 40 dětí, které jsou rozděleny podle věku do dvou tříd – Berušky a Krtečci.

 

Děti zde najdou příjemné, téměř rodinné prostředí s individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelek i ostatních provozních zaměstnanců.

 

Naše škola je, kromě rozvoje všech klíčových kompetencí, orientována na činnosti estetické a pracovní. Pod citlivým vedením učitelek vznikají obrázky i pohádkově motivované prostorové výtvory dětí, kterými dotváříme útulný interiér školy.

 

Cestou přirozené výchovy rozvíjíme děti zdravé a sebevědomé. Vedeme je k pohybu, který je přirozenou součástí života.

Vznik a obecná charakteristika mateřské školy:

Dne 1. 7. 1945 je zapsáno 26 dětí.
Od 1. 1. 1993 je mateřská škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací.
Kapacita MŠ: 40 dětí
Kapacita školní jídelny: 50 dětí
Třídy: 2, děti jsou rozdělené podle věku          

Berušky- děti od 3 do 6 let
Krtečci- děti od 5 do 7 let

Součást školy: školní jídelna

Charakter budovy:           

přízemí: třída Krtečků - herna, třída, umývárna, šatna, vestibul, sklípky
1 patro:třída Berušek - herna, třída, umývárna, ložnice, kuchyň, jídelna, kancelář ředitelky MŠ

Zahrada školy

K velkému pohybovému vyžití slouží především zahrada, která navazuje na budovu školy. Nacházejí se zde (především dřevěné) herní prvky – domeček, vláček, dřevěné sestavy prolézaček, skluzavky a houpačky, pískoviště a kryté kameniště, lezecká hora, lanová pyramida.

Vzrostlé stromy vytváří stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě hlavně v letních měsících, ve kterých děti také ocení malý vestavěný bazén a vybudované mlhoviště.

Rozvíjíme kladný vztah dětí k přírodě – společně se staráme o květiny, hrabeme listí, vytrháváme plevel a pokud počasí dovolí, přesouváme co nejvíce vzdělávacích činností právě ven, na školní zahradu nebo do blízkého lesa.

Zahrada, jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP PV, je taktéž stále doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku. Naším cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku a také například k plnění programů MŠ, pro rodičovskou veřejnost, ale i pro děti blízké základní školy v rámci úzké spolupráce.

Naše motto:

Chceme vytvořit mateřskou školu takovou, na níž budou děti rády celý život vzpomínat.