Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6:00 do 16:00

Platby

Platba za MŠ KRTEČEK 
Stravování a úplata za předškolní vzdělávání se řídí zákonem 561/2004 Sb. § 123. Placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání uhradí zákonný zástupce dítěte bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy: KB 16738501/0100, do poznámky zadejte jméno nebo variabilní symbol svého dítěte.

platba za mateřskou školu KRTEČEK, kterou zřizuje MĚSTO TEPLICE činí
ve školním roce 2023/2024          490,- Kč


Povinná předškolní výchova je bezplatná. Rodiče platí pouze stravné v MŠ.

Stravné pro 3-6 leté děti   

11

25

7

----

43


Stravné pro 7-10 leté děti

12

26

8

-----

46


Platby za mateřskou školu  na účet mateřské školy 16738501/0100 tak, aby platba došla do 15. dne v měsíci s označením v poznámce jméno dítěte.