Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6,00 do 16,00

Platby

Platba za MŠ KRTEČEK 
Stravování a úplata za předškolní vzdělávání se řídí zákonem 561/2004 Sb. § 123. Placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání uhradí zákonný zástupce dítěte bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy: KB 16738501/ 0100, do poznámky zadejte  jméno nebo variabilní symbol svého dítěte.

platba za mateřskou školu KRTEČEK, kterou zřizuje MĚSTO TEPLICE činí
ve školním roce 2022/2023          523,- Kč


Povinná předškolní výchova je bezplatná. Rodiče platí pouze stravné v MŠ.

Stravné na den v MŠ

 

věk dítěte do 6 let od 6 do 7 let
přesnídávka: 10,-Kč 10,-Kč
oběd: 21,-Kč 22,-Kč
odp.svač: 6,-Kč 6,-Kč
celkem 37,-Kč 38,-Kč

Platby za mateřskou školu  na účet mateřské školy 16738501/0100 tak, aby platba došla do 15. dne v měsíci s označením v poznámce jméno dítěte.