Home   O nás

O nás

Personál


Naše malá mateřská škola

leží na okraji města Teplice,část Prosetice.Je dvoutřídní ,dělená podle věku dětí na třídu berušek a třídu krtečků. Kapacita MŠ 40 dětí.

Školka je obklopena zahradou s dřevěnými průlezkami,
dvěma krytými pískovišti,skluzavkou a menším bazénem.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


Děti zde najdou příjemné, téměř rodinné prostředí s individuálním přístupem a s neobyčejným pochopením učitelek mateřské školy i ostatních provozních zaměstnanců.

MŠ Krteček se nachází v Teplicích, v městské části Prosetice, nedaleko lesa s horou Doubravka a Písečným vrchem. Poloha umožňuje využití přírodního terénu pro děti k vycházkám, poznávání regionálních kulturních i turistických památek a jiných zvláštností.

Naše škola je, kromě výchovy a vzdělávání, orientována na činnosti estetické a pracovní. Pod citlivým vedením učitelek vznikají obrázky i pohádkově motivované prostorové výtvory dětí, kterými vytváříme útulný interiér školy.


Vznik mateřské školy:

1. 7. 1945 je zapsáno 26 dětí.
Od 1. 1. 1993                      je mateřská škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací.
Kapacita MŠ:                      40 dětí
Kapacita školní jídelny:     50 dětí
Třídy:                                    2, děti jsou rozdělené podle věku, třída berušek- děti od 3 do 6 let, krtečků-děti od 5  do 7 let.
(Děti s odkladem školní docházky).

Součást školy:                    školní jídelna
Škola je patrová:               přízemí: třída krtečků: herna, třída, umývárna, šatna, vestibul, sklípky
                                             1. patro: třída berušek: herna, třída, umývárna, ložnice, kuchyň, jídelna, kancelář ředitelky MŠ.


Zahrada školy:

nabízí velké možnosti pohybu dětí v jakémkoliv ročním období. Na zahrádce jsou vybudované dřevěné průlezky, vláček, zabudovaný bazén, houpačky, kryté pískoviště a skluzavka pro hry a navíc dostatečný prostork pohybovému vyžití.
Zahrada jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP PV je taktéž stále doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku.Naším cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku.


Vzrostlé stromy vytváří stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě hlavně v letních měsících. Zahrady využíváme k plnění programů MŠ, pro rodičovskou veřejnost, ale i pro děti základní školy v rámci úzké spolupráce.

Chceme vytvořit mateřskou školu takovou, na níž budou děti rády celý život vzpomínat.